Konkurs na projekty okładek podręczników do przedmiotu historia sztuki

Konkurs organizowany jest przez Centrum Edukacji Artystycznej w 2020 roku które  przystępuje do prac wydawniczych związanych z cyklem podręczników autorstwa Beaty Lewińskiej i Wojciecha Jerzego Kielera Ars longa „Przemiany sztuki od Wenus z Willendorfu do Supermarket Lady ” – adresowanych do uczniów szkół plastycznych.

Szczegółowe założenia do projektu graficznego dostępne będą na stronie internetowej CEA do 23 września 2020 roku.Szczegóły/regulamin: Załącznik 
Przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa w konkursie do dnia 20 października 2020 roku na adres wydawnictwa kawenczynska@cea.art.pl

Termin nadsyłania prac graficznych – projektów okładek w dwóch wersjach: elektronicznej i papierowej upływa z dniem 25 marca 2021 roku