Konkurs na synopsis filmowy! Temat: „KSIĄŻKA”

Co to jest synopsis? 
To jednostronnicowy opis filmu z trzema, kilkuzdaniowymi akapitami odpowiadającymi budowie scenariusza.
Opisując historię należy pamiętać o strukturze i właściwych proporcjach każdej z trzech części opowieści: ekspozycji, rozwinięciu i rozwiązaniu akcji. Formułuj krótkie zdania i równoważniki zdań, usuwaj wszystkie interpretacje i skoncentruj się wyłącznie na akcji. Warto pamiętać, że film opisuje rzeczywistość za pomocą obrazu. To obrazy opisują emocje, przeżycia i dążenia bohatera.

Zanim rozpoczniesz pracę, przypomnij sobie informacje dotyczące tworzenia opowieści filmowej: Scenariusz 

Konkurs na synopsis filmowy trwać będzie do 20 grudnia 2016. Temat jest rozumiany bardzo szeroko i książka może być traktowana jako punkt wyjścia. Gotowe synopsisy należy wydrukować i złożyć w Szkolnej Bibliotece. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na poniedziałkowym pokazie animacji na długiej przerwie 9 stycznia 2017. Nagrodami w konkursie są płyty DVD z filmami! Regulamin konkursu znajdziesz tutaj.

Materiał