Konkurs plastyczny na dyplom dla krótkofalowca

Polski Związek Krótkofalowców ogłasza konkurs na wykonanie dyplomu pamiątkowego dla uczestników akcji „Oś czasu historii Bydgoszczy w eterze”. Dyplom powinien zawierać elementy graficzne związane z Bydgoszczą jak i również krótkofalarstwem. W konkursie przewidziana jest nagroda. Prace należy nadsyłać do 21 października 2016 r. na adres e-mail: sq2klu@pzk.bydgoszcz.pl

Regulamin konkursu