Konkurs – Sowa Matematyczna

Ruszyły zapisy do VII edycji Sowy Matematycznej!

Sowa Matematyczna to konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz średnich, od klasy trzeciej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach, technikach czy szkołach zawodowych.

Olimpiada rozgrywana jest w 6 kategoriach:

• Junior: klasy 3 i 4 szkoły podstawowej,
• Pitagoras: klasy 5 i 6 szkoły podstawowej,
• Tales: klasy 1 i 2 gimnazjum,
• Archimedes: 3 gimnazjum i 1 liceum oraz technikum,
• Euklides: 2 i 3 liceum oraz 4 technikum,
• Szybka Sowa: rozszerzenie konkursu o dodatkowy etap dla uczestników kategorii Archimedes i Euklides.

Główną ideą konkursu jest przygotowanie uczniów do egzaminów kończących
poszczególne etapy nauki (sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej,
egzamin gimnazjalny oraz maturalny).

Konkurs składa się z dwóch etapów, z czego pierwszy jest drużynowy w formie testu,
który rozwiązuje cały zespół. Testy składają się z 30 zadań zamkniętych. W każdym
zadaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Pytania punktowane są od 1 do 3
punktów, w zależności od stopnia trudności.

Do drugiego etapu konkursu zostaną zakwalifikowani uczniowie drużyn, które
zdobyły najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie. Tutaj w odróżnieniu od etapu
pierwszego, uczniowie rozwiązują zadania indywidualnie.

Zgłoszenia uczniów do Olimpiady dokonuje nauczyciel uczący matematyki w danej klasie.

Warunkiem udziału w konkursie jest wniesienie opłaty w wysokości 7,50 zł za
każdego zgłoszonego uczestnika w jednej kategorii. Konkurs jest imprezą
samofinansującą się – nagrody pochodzą z opłat wpisowych.
Warto zaznaczyć, że w poprzednich latach do konkursu przystąpiło już ponad
50.000 uczestników!

Zapisy w szkole potrwają do 1 grudnia 2015 roku.

Więcej informacji, regulamin Olimpiady na stronie www.sowa-mat.pl