Konkurs: Terroryzm – Nie!

Ogłaszamy międzynarodowy konkurs „MIĘDZYKULTUROWE POSZUKIWANIA W SZTUCE”
„Terroryzm – Nie!”

Ogłaszamy nowy regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce „Terroryzm – Nie!”
Chcemy, aby uczestnicy konkursu należeli do otwartego społeczeństwa, w którym możliwe będzie pokojowe współżycie przedstawicieli wspólnot różnorodnych kulturowo, etnicznie, narodowościowo i religijnie.

Zapraszany do udziału wszystkie szkoły plastyczne z Polski i zagranicy.
Termin nadsyłania prac: 24 lutego 2017 r.

Szczegóły: