Lekcja na telefon

W ramach prowadzonej przez Zespół Szkół Plastycznych akcji promocyjnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych odbyły się zajęcia plastyczne pt. „Pejzaż projektowany”. W dniach 1.06. i 8.06. 2016 r. gościliśmy w szkole uczniów klas pierwszych bydgoskich Gimnazjów nr 8 i 23. Zajęcia prowadziła mgr Małgorzata Maciejewska, a z zajęć skorzystało około 45 uczniów. Po multimedialnej prezentacji i teoretycznym wprowadzeniu podstawowych wiadomości o podziałach pejzażu pod względem tematyki, obejrzeniu sztandarowych przykładów oraz zapoznaniu uczniów z największymi nazwiskami pejzażystów, uczniowie wykonali pracę malarską w połączeniu z elementami collage. Dowiedzieli się co to jest perspektywa powietrzna i malarska, kolor i pojęcia z nim związane w rozproszonym świetle naturalnym oraz mieli okazję poznać podstawowe zasady kompozycji elementów na płaszczyźnie, wycinając dowolne formy organiczne , przypominające roślinne elementy pejzażu . Każdy uczeń dowolnie dokonywał podziału płaszczyzny na niebo i ziemię, dobierając właściwe zestawy barw, aby jak najlepiej oddziaływały w układzie kompozycyjnym. Mimo, że każdy uczeń dysponował podobnymi elementami do naklejania, prace wyszły bardzo ciekawe i różnorodne ze świadomym wykorzystaniem narzędzi malarskich oraz własnych środków ekspresji.