Leon Wyczółkowski inspiruje – V edycja

Projekt obejmuje działania związane z propagowaniem wiedzy na temat życia i twórczości patrona szkoły – Leona Wyczółkowskiego. Pierwotnie przewidziany był jako cykl różnorodnych akcji zorganizowanych w roku jubileuszu 165 rocznicy urodzin artysty. Jednak duże zainteresowanie projektem  przekształciło go w coroczne wydarzenie, które na trwałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych miasta.

Zależy nam, organizatorom, poprzez cykliczność działań na zachęceniu do aktywności twórczej  młodzieży szkolnej, mieszkańców regionu i sympatyków naszej Szkoły.

HARMONOGRAM

19 III 2021
– Wojewódzki konkurs wiedzy o Leonie Wyczółkowskim dla młodzieży cz.1 test w systemie e-learning przy zastosowaniu platformy Moodle godzina 19.00 ( wymagane jest wcześniejsze zalogowanie do 8 III 2021 r). Organizator: Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

24 IV 2021
– Wojewódzki konkurs wiedzy o Leonie Wyczółkowskim dla młodzieży cz.2 ustna w Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy godzina 10.00
– Piknik rodzinny „169 urodziny Leona Wyczółkowskiego” na Wyspie Młyńskiej, godzina 11.00 – 14.00.
Organizator: Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy
https://plastyk.bydgoszcz.pl/urodziny-leona-na-wyspie/

30 IV 2021
– Termin dostarczenia prac konkursowych dla nauczycieli na zaprojektowanie gry dydaktycznej, której motywem przewodnim są drzewa. „GRAby, dęby, jodły, świerki… . Drzewa w województwie kujawsko-pomorskim”.
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

10 V 2021 – Zakończenie składania prac na konkurs rysunkowy „Las” dla uczniów klas VIII i VII szkół podstawowych.
Organizator: Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

14 V 2021 – Obrady jury konkursu rysunkowego „Las” w Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

17 V 2021 – Rozstrzygnięcie konkursu dla nauczycieli na zaprojektowanie gry dydaktycznej, której motywem przewodnim są drzewa. „GRAby, dęby, jodły, świerki… . Drzewa w województwie kujawsko-pomorskim. Organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

20 V 2021
– Ogłoszenie wyników konkursów: rysunkowego „Las”, teoretycznego wiedzy o Leonie Wyczółkowskim i projektowego na grę dydaktyczną. Wystawa i prezentacja multimedialna. Wręczanie nagród i wyróżnień w auli Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy godzina 12.00

2 VI 2021 – Zakończenie wewnątrzszkolnego konkursu graficznego dla uczniów „Pomiędzy nami”.
Organizator: Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

16 VI 2021
– Ogłoszenie wyników wewnątrzszkolnego konkursu na grafikę warsztatową „Pomiędzy nami”. Wystawa prac, wręczenie nagród

——————————————————————————————————————–