Międzynarodowy Konkurs Graficzny

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie współpracujący z Małopolskim Klastrem Poligraficznym oraz projektem „Healthy Body, Sustainable World 2015-2018” realizowanym w ramach unijnego programu Erasmus Plus Edukacja Szkolna zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na plakat. Międzynarodowy Konkurs Graficzny jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – techników i liceów ogólnokształcących w kraju i zagranicą.

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Graficznego

MKG_HealthyBody_pla_3(1)-1