Moje Portfolio 2020

Nowy rok szkolny, pozwolił nam na powrót do Szkoły i jednocześnie na wznowienie projektu Moje Portfolio 2020. Dla przypomnienia, celem projektu jest prezentacja najciekawszych postaw artystycznych, szczególnie uczniów klas młodszych, rozpoczynających swoją przygodę z artystyczną edukacją. Młodzi adepci sztuki w gmachu Szkoły eksponują swoje prace plastyczne z rysunku i malarstwa powstałe podczas cyklu zajęć dydaktycznych, ale nie tylko. Możemy również oglądać efekty ich pasji wykonane poza pracownią, z potrzeby serca. Zainteresowania uczniów są bardzo wszechstronne zarówno w tematyce jak i technikach artystycznych.

Na pierwszej tegorocznej wystawie oglądamy prace Zuzanny Lijewskiej wykonane w klasie pierwszej w grupie mgr Anny Drejas. Oprócz zagadnień programowych (martwe natury), Zuzia wprowadza nas w świat autoportretu i zważywszy na początek edukacji, zachwyca nas swoją dojrzałością, rzetelnością i dobrym warsztatem artystycznym.
Prace Zuzi społeczność szkolna może oglądać przez okres dwóch tygodni do 1 października 2020 w szkole oraz na stronie internetowej i facebooku.

Małgorzata Maciejewska