Multimedia w sztuce

W dniach 13-15 listopada 2019 roku uczennice naszej szkoły Aleksandra Reutowicz oraz Oliwia Juhnke uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych przez Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach – „Multimedia w sztuce”.

W programie znalazły się:
– Mapping – wykład i warsztaty

– Wykład: „Wolność w podległości” – historia polskiego filmu eksperymentalnego

– Wykład: „Nowe pokolenie – perspektywa nowej awangardy”- festiwale, filmy studenckie

– Praca nad zadaniem filmowym „Eureka”

– Pokaz i omówienie filmów i animacji zakwalifikowanych na warsztaty

Opiekunem grupy była Jolanta Bagniewska