Nagrodzeni w Lublinie

Uczniowie naszej szkoły docenieni XI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Portret Rodzinny. Rodzina Nadzieją Świata”. Lublin 2019.

Na konkurs nadesłano 480 prac z Polski i zagranicy. Spośród realizacji naszych uczniów wysłanych na konkurs docenione przez jury nagrodami i wyróżnieniem zostały dwie prace graficzne i rysunek.

w grupie wiekowej 15 – 17 lat

Zuzanna Olszewska – I nagroda za rysunek
Zofia Szudy – wyróżnienie za grafikę

w grupie wiekowej 18 – 20 lat
Dominik Żyża – II nagroda za grafikę

Gratulujemy