Nagrodzeni w Warszawie

Wyniki XIX edycji konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r.

W dniu 10 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Jury konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Jury obradowało w składzie:

– Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP,

– dr Marek Knap, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,

– Maria Kurpik, Muzeum Narodowe w Warszawie,

– prof. Eugeniusz Skorwider, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,

– Maria Fuzowska-Wójcik, Urząd Patentowy RP.

Do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęło 107 plakatów: 64 w kategorii uczniowskiej zamkniętej (w tym 3 plakaty animowane), 6 w kategorii uczniowskiej otwartej (w tym 3 plakaty animowane), 6 w kategorii studenckiej, 19 w kategorii otwartej i 12 w kategorii zamkniętej.

Członkowie Jury dokonali oceny zgłoszonych prac konkursowych i podjęli decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień ufundowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

KATEGORIA UCZNIOWSKA ZAMKNIĘTA

I nagroda

Karolina Jagielska Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy kod pracy: K1J5M4/ prac. A. Bojarska

2 równorzędne II nagrody

Izabela Wilke Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy kod pracy: CSE48T/ prac. A. Bojarska

Jeremiasz Gajewski Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi kod pracy: JEM007

III nagroda

Dominika Drzazga Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie kod pracy: ANIMA4

4 równorzędne wyróżnienia

Galina Yangol Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu kod pracy: BIP377

Karina Maćkowiak Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy kod pracy: SDR666/ prac. A. Bojarska

Agata Miękus Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy kod pracy: KSHZL1/ prac. A. Bojarska

Zuzanna Osadowska Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy kod pracy: SUS123/ prac. F. Otto

Jest mi niezmiernie miło, że spośród ośmiu nagrodzonych prac uczniowie naszej szkoły stali się laureatami łącznie pięciu nagród.

Drodzy uczniowie czasami warto włożyć wiele wysiłku w tworzeniu projektu, aby uzyskać zamierzony efekt. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Aleksandra Bojarska