Nasze portfolio

Od 1 marca 2016 roku uczniowie klas I – III  Liceum Plastycznego i klas I – V Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych im. Leona Wyczółkowskiego rozpoczną realizację projektu artystycznego „Nasze portfolio”. Jest to jeden z wielu projektów realizowanych w roku jubileuszowym obchodów 70-lecia naszego liceum. Zadaniem uczniów będzie wykonanie prac plastycznych i zaprezentowanie ich na szkolnych wystawach. Biorący udział w wernisażach w dowolny sposób, według własnych pomysłów wykorzystają przeznaczony czas. Prezentacjom mogą towarzyszyć koncerty, inscenizacje, występy. Na wernisaże uczniowie zaproszą rodziców, przyjaciół, gości, zaprojektują i wykonają zaproszenia, przygotują katalogi.  Efekty realizacji projektu zostaną udokumentowane i zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Projekt stwarza znakomitą okazję do przedstawienia różnorodnych pomysłów twórczych. Opiekę artystyczną sprawować będą nauczyciele przedmiotów artystyczno-zawodowych. Imprezą towarzyszącą będą spotkania z absolwentem, byłym dyrektorem, a obecnie nauczycielem naszej szkoły Stanisławem Matuszczakiem. Zapraszamy wszystkich uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego do udziału w realizacji projektu „Nasze portfolio”.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Grzegorz Kalinowski

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wystaw tutaj.