Niepodległość = Wolność

Zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce „Niepodległość = Wolność”.

Organizatorem konkursu jest Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.
Konkurs wpisany jest w kalendarz międzynarodowych i ogólnopolskich imprez szkolnictwa artystycznego pierwszego i drugiego stopnia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin nadsyłania prac przesunięto na 9 marca 2018 r.

Regulamin konkursu