Drzwi otwarte – „Odkrywaj z nami”

Zapraszamy wszystkich, zainteresowanych edukacją plastyczną w naszej szkole na drzwi otwarte, które w tym roku przyciągają hasłem „Odkrywaj z nami”. Drzwi otwieramy w soboty: 16 kwietnia i 21 maja 2016 r.

Program Drzwi Otwartych – 21 maja 2016

9.00 – Przywitanie kandydatów do Liceum Plastycznego i ich Rodziców przez dyrektora szkoły
ds. artystycznych mgr Tadeusza Hasska – sala nr 7 – parter

9.00 – Przywitanie kandydatów i ich Rodziców do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych (Gimnazjum) przez kierownika sekcji reklama wizualna mgr Małgorzatę Maciejewską
sala nr 9 – I piętro

9.30 – spacer po szkole z przewodnikiem

10.00 – 11.30 dla chętnych kandydatów do Liceum Plastycznego oraz Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych ( Gimnazjum) próbny egzamin wstępny
Na próbny egzamin wstępny młodzież przynosi ze sobą nożyczki, papier kolorowy A3, klej roślinny oraz farby plakatowe.

11.30 -12.30 – istnieje możliwość indywidualnych konsultacji oraz korekty przyniesionych prac

12.30 – warsztaty pod hasłem „Plastyk z wyobraźnią” zorganizowane przy współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. W ramach warsztatów uczestnicy poznają zasady tworzenia orgiami i różnych figur przestrzennych, układania kompozycji na płaszczyźnie oraz zasady robienia zdjęć w plenerze.

Fotoreportaż z dnia 16 kwietnia 2016: Agata Smoleń i Zuzanna Kwiatkowska (III POSSP)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11Z-wyobraźni--mal