Ogólnopolska akcja Żonkile

19 kwietnia przypada 78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Przeprowadzili je Żydzi, aby zaprotestować przeciwko hitlerowskiej polityce eksterminacji narodu. Mówili: chcemy ginąć jak ludzie. Mimo, że powstanie wygasło w pierwszych dniach maja, Żydzi przetrwali. Po wojnie przyznawali tytuł Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata tym, którzy pomagali ich ratować. Dotychczas tytuł Sprawiedliwego otrzymało ponad 27 tysięcy osób z 51 krajów, w tym blisko siedem tysięcy Polaków.
Bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji Żonkile upamiętniającej heroizm Żydów.

Szkolne obchody w 2018 roku