Ogólnopolski konkurs na małą formę dizajnerską „Dublet czyli 2w1”

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów szkół plastycznych II-go stopnia.
Celem konkursu jest promowanie myśli dizajnerskiej wśród uczniów – młodego pokolenia
przyszłych projektantów i realizatorów dziedzin sztuki stosowanej, będących specjalnościami
w szkołach plastycznych w Polsce. Ponadto forma konkursu ma na celu aktywizację pracy
uczniów i pedagogów, rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz konfrontację możliwości
koncepcyjnych i artystycznych uczestników.

Termin: do lutego 2022