Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

ŚLADAMI KULISIEWICZA – wędrówki ze szkicownikiem ” 2017

Cele i założenia:
Rozbudzenie wyobraźni plastycznej i zachęcenie do twórczej ekspresji.Zwrócenie uwagi na postać Kulisiewicza jako mistrza wciąż aktualnego i godnego naśladowania.Udział w konkursie może być początkiem poszukiwania własnej drogi artystycznej i nowych metod pracy.
Warunki uczestnictwa:
1.Konkursu adresowany jest do wszystkich uczniów średnich szkół plastycznych w Polsce.
2.Uczestnik może zgłosić do konkursu minimum trzy szkice w formacie nie większym niż 100cm x 70cm, wykonane w latach 2016 -2017, nie prezentowane w innych konkursach i przeglądach. Mniejsze szkice prosimy nakleić na brystol o formacie 100cm x 70cm, proponując tym samym własną kompozycję prac.
3.Prace oceniane będą w kategorii rysunku i mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej lub mieszanej.
Prace konkursowe należy przesłać na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu
ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz
z dopiskiem:
Konkurs plastyczny – „Śladami Kulisiewicza – wędrówki ze szkicownikiem ”
w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Szczegółowy regulamin znajdziecie Państwo na naszej stronie:
www.liceumplastyczne.kalisz.pl