Pamiętamy!

W listopadzie szczególnie pamiętamy o ludziach, którzy tworzyli społeczność plastyka. Niestety w tym roku nie udało nam się wspólnie złożyć zniczy na grobach Nauczycieli, Pracowników, Uczniów, Przyjaciół szkoły. Jesteśmy wdzięczni za ich pracę i pasję, która pozwala nam dzisiaj kształcić nowe pokolenia.

Poniżej: grób we Wtelnie patrona szkoły Leona Wyczółkowskiego (artysta malarz, grafik, rysownik 1852-1936) oraz pierwszego dyrektora Mariana Turwida (artysta malarz, pisarz 1905-1987). Grób znajduje się w Bydgoszczy przy ul. Artyleryjskiej.