Pierwszy laureat w konkursie poetyckim w stylu Norwidowskim

Szymon Bagniewski zajął III miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim w Stylu
Norwidowskim „Kult wielkich ludzi” organizowanym przez Zespół Szkół Plastycznych im.
Cypriana Kamila Norwida w Lublinie i Stowarzyszenie Lubelski Plastyk.
https://liceumplastyczne.lublin.pl/zsp/konkurs-pt-kult-wielkich-ludzi/
opiekun literacki – dr Renata Suchenek