PIGEON4FREEDOM – akcja

fot: DWWstrings

Szanowni uczniowie, nauczyciele!

Już w najbliższą środę, tj. 2 marca 2022, wyrazimy za pomocą instalacji artystycznej swój sprzeciw wobec wszelkim przejawom ingerowania w wolność, niezależność i pokój na świecie.  Podczas długiej przerwy będziemy składać gołębie techniką origami – symbol wolności i pokoju, które przynależą się każdemu człowiekowi na świecie. Wzajemny szacunek i tolerancja to wartości, które wyznajemy i chcemy przekazywać. Każdy z nas będzie miał możliwość stworzyć swojego gołębia pokoju i dołączyć go do stada, które w symboliczny sposób uświadomi nam, że nie będzie na świecie krzywdy, jeżeli będziemy pielęgnować dobro – każdy z osobna i wszyscy razem.

Zapraszamy do udziału.