Plan na rekolekcje

Dotyczy klas I-VI POSSP i I-III LP
w dniach 14-16 marca 2016 r. odbędą się rekolekcje.
Plan lekcji obowiązuje do godziny 10 30.

Przejście do Kościoła o godzinie 11 00 pod opieka wyznaczonych nauczycieli.

Po rekolekcjach wszystkie pracownie w szkole pozostają do dyspozycji uczniów. Dopuszcza się, po zgłoszeniu u wychowawcy, pracę własna w domu.