Plan przeglądów

Od 5 do 9 czerwca 2017 r. trwają przeglądy semestralne.

Szczegóły