Plener malarski w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

W dniach 15-24 czerwca 2015 roku w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach  uczniowie z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego uczestniczyli w plenerze malarskim. Przedsięwzięcie realizowane było we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Malarski plener w Lusławicach to urzeczywistnienie projektu Prezes Stowarzyszenia Akademia im. Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki – Adrianny Ponieckiej-Piekutowskiej i Dyrektora Europejskiego Centrum Muzyki –  Adama Balasa. Projekt nosi nazwę „Współbrzmienie Sztuk”, a jego idea zawarta jest w liście adresowanym do Dyrektorów Państwowych Liceów Sztuk Plastycznych, w którym Adrianna Poniecka-Piekutowska pisze, że chciałaby wraz z obecnym dyrektorem Centrum, „przestrzeń świata muzyki wypełnić innymi dziełami SZTUKI”.

DSC_0021 DSC_0027 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0051 DSC_0066 DSC_0084 DSC_0098 DSC_0156 DSC_0165 DSC_0179 DSC_0186 DSC_0197 DSC_0309 DSC_0317 DSC_0369 DSC_0385 DSC_0397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0379 DSC_0389

 

 

 

 

 

Przestrzeń Centrum inspiruje muzyków, malarzy i rzeźbiarzy. Staje się przestrzenią spotkania różnych osobowości i wrażliwości.  Światy dźwięków i malarskich wizji współistnieją tu ze sobą jako urzeczywistnione w dziełach bądź pozostają, skryte jeszcze, w wyobraźni twórców, czekając  tylko, aby objawić się w najdoskonalszej postaci. Idea pomysłodawców sprzyja kreacji przestrzeni niepodległej czasowi, w której przenikają się i współistnieją światy zrodzone ze wspólnych fascynacji utalentowanych artystycznie młodych twórców z Polski, Europy i świata. Dźwięki instrumentów, śpiew, cisza, obrazy, kolory, namacalne kształty figur  rzeźbiarskich, wszystko to w niemal nierzeczywistej i niezwykłej scenerii spotyka się w miejscu „tętniącym sztuką i kulturą”. Być może o tej  urzeczywistniającej się pełni myślał pomysłodawca Europejskiego Centrum Muzycznego – Profesor Krzysztof Penderecki.  Prymat ma tu oczywiście muzyka.

Miejsce, w którym powstał unikalny obiekt architektoniczny sąsiadujący z odrestaurowanym dworem – siedzibą Państwa Pendereckich i parkiem, w którym rosną egzotyczne drzewa, ma wyjątkowe znaczenie dla historii i kultury polskiej. W Lusławicach  na przełomie XVI i XVII wieku arianie założyli  szkołę uczącą tolerancji i duchowego braterstwa,  Jacek Malczewski  na początku wieku XX nauczał wiejskie dzieci malarstwa, a w XXI wieku, kontynuując te znamienite tradycje, Krzysztof Penderecki doprowadził do utworzenia instytucji kultury wpisanej do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jako pierwsi w kraju, jak dotąd, mogli w Lusławicach  gościć uczniowie bydgoskiego liceum plastycznego. Wielki to zaszczyt i wyróżnienie. W trakcie pleneru z młodzieżą spotkały się Monika Smoleń – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Joanna Niewiadomska- Kocik – Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Artystycznej oraz Adrianna Poniecka-Piekutowska –  Prezes Stowarzyszenia Akademia im. Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki.

Finałem pleneru była wystawa prac malarskich.  Dyrektor Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego – Elżbieta Jolanta Szymańska przekazała prace malarskie Dyrektorowi Europejskiego Centrum Muzycznego – Adamowi Balasowi. Pozostaną one w Lusławicach i będą  prezentowane w pawilonach Centrum inicjując Galerię Obrazów Imiennych – Uczniów i Absolwentów liceów plastycznych. Pozostałe prace, powstałe w czasie pleneru, eksponowane są obecnie w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bygdoszczy.