Po-Za Czasem i Kanonem – wystawa


Z powodu sytuacji pandemicznej nie organizujemy tradycyjnego wernisażu. Zapraszamy do zwiedzania w godzinach otwarcia Galerii – poza pierwszym dniem, kiedy to przedłużamy działanie Galerii do godz. 19.00.


Wystawa „Po-Za CZASEM i KANONEM” prezentuje sylwetki nauczycieli szkoły plastycznej na przestrzeni prawie 80 lat. Przedstawieni na wystawie autorzy pomimo różnic wynikających m.in. z życiowych doświadczeń czy odmiennych spojrzeń na sztukę, za pomocą własnych środków wypowiedzi będą prezentować swoje wizje, wyobrażenia, wrażliwość artystyczną. Tworzyli, bądź wciąż tworzą, sztukę wynikającą z wewnętrznych potrzeb, czasami nie mieszczącą się w klasycznych kanonach, intuicyjną.

Wystawa obejmuje malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię, rzeźbę, ceramikę, video, prace nauczycieli aktualnie pracujących w szkole, jak również zaproszonych nauczycieli nie pracujących już w szkole a ma na ma na celu przybliżenie wieloaspektowości i złożoności sztuki, czasami innej niż ta postrzegana i rozumiana klasycznie, a ukazanie indywidualizmu i intuicyjności artystów.