Podziękowanie z Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Pod koniec ubiegłego roku szkolnego młodzież naszej szkoły zorganizowała zbiórkę na rzecz dzieci i młodzieży z fordońskich mieszkań usamodzielniających. Przekazaliśmy artykuły szkolne, kosmetyki oraz odzież. Od młodzieży i wychowawców otrzymaliśmy e-maila o następującej treści:

Podziękowanie z Bora