Pomoc finansowa 2019/2020

W związku z obowiązkiem przekazania przez szkołę danych na temat uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej w roku szkolnym 2019/2020 w formie dofinansowania zakupu podręczników do jednostki nadrzędnej, proszę uczniów posiadających:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10, ustawy Prawo oświatowe, albo
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

o doniesienie ich ksera do sekretariatu szkoły do dnia 10.07.2019 roku.
Sekretariat czynny codziennie w godzinach 10-14.
Istnieje także możliwość przesłania skanu dokumentu na adres: zspbydgoszcz@poczta.fm

Hanna Medoń