Poszukujemy psychologa szkolnego

Poszukujemy osoby na stanowisko – psychologa szkolnego w Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy w wymiarze 1 etatu (20 godz./tyg.).

Termin rozpoczęcia pracy od 01.09.2020 roku.

Osoby chętne na powyższe stanowisko proszone są wypełnienie:

KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE i dostarczenie do Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy do dnia 18 sierpnia 2020 roku.

Według § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 784) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – psychologa w szkołach artystycznych i w placówkach kształcenia artystycznego posiada osoba legitymująca się przygotowaniem pedagogicznym oraz dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych zajęć lub dyplomem magistra filozofii chrześcijańskiej, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.).