Projekty z Funduszu Ministra Kultury

Zakup wyposażenia do pracowni aranżacji przestrzeni i multimediów

Projekt w trakcie realizacji. Planowany jest zakup sprzętu do pracowni aranżacji przestrzeni oraz do multimediów, m.in. komputery, ploter frezująco-tnący, iPady, czy zestaw projekcyjny, laptopy, lustrzanki cyfrowe z akcesoriami, stół montażowy z podświetlanym blatem i wielokolorowe urządzenie wielofunkcyjne. Planowany termin zakończenia projektu 31 grudzień 2016 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego

Projekt w trakcie realizacji w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

U genezy projektu leży realizacja przez resort strategicznego działania, jakim jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację infrastruktury szkół artystycznych w Polsce. Zostanie nim objętych 218 budynków należących do 156 szkół artystycznych z terenu całego kraju ( 136 szkół muzycznych, 16 szkół plastycznych, 2 szkoły baletowe i 2 studia pomaturalne). Stanowi to 63% placówek podległych MKiDN. Więcej


Pracownia obrazowania fotograficznego od projektu do ekspozycji

Projekt ma na celu wyposażenie pracowni fotograficznej w nowoczesny sprzęt poszerzający zakres działań w ramach zajęć z fotografii, ale także innych przedmiotów artystyczno-zawodowych. Zakupiono m.in. skaner i drukarkę 3D, nowoczesne komputery oraz monitor graficzny EIZO i wyposażenie ciemni analogowej i studia.


Utworzenie centrum projektowo-multimedialnego w ZSP w Bydgoszczy

Projekt ma na celu polepszenie warunków pracy uczniów i dostosowanie oferty kształcenia ogólnego i artystycznego do wymogów obecnego rynku pracy oraz wyższych uczelni.


System bezpieczeństwa w Internacie ZSP

Internat Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy zrealizował zadanie: Zakup wyposażenia systemu bezpieczeństwa w Internacie ZSP w Bydgoszczy” zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.