Radosnych Świąt

karta-swiat1aŻyczenia miłych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz dużo optymizmu w Nowym Roku 2016
wszystkim pracownikom,
uczniom Zespołu Szkół Plastycznych
i ich rodzicom
składa
Elżbieta Jolanta Szymańska
Dyrektor
Zespołu Szkół Plastycznych
w Bydgoszczy