Komunikat z 9. kwietnia 2019 r.

informuję, że akcja protestacyjna trwa nadal.
Otrzymałam informację od Komitetu Strajkowego, że o g.15.00 zostaną wznowione rozmowy z rządem. Od wyników tychże rozmów oraz decyzji władz związków zawodowych będzie zależeć funkcjonowanie Szkoły i internatu w dniu jutrzejszym.

Jednocześnie informuję,że egzaminy gimnazjalne oraz egzamin dyplomowy w części teoretycznej odbędzie się zgodnie z harmonogramem.
Szczegóły w następnym artykule.

Z wyrazami szacunku
Hanna Medoń