Rok Jubileuszowy

1 września 2015 roku w auli im. dr. Alojzego Lemańskiego odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/ 2016. W roku tym szkoła obchodzi 70-lecie istnienia. Obchody zainicjowała dyrektor szkoły Elżbieta Jolanta Szymańska, która przedstawiła dzień dzisiejszy szkoły. Bydgoska placówka swój prestiż w kraju i za granicą zawdzięcza wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej oraz sumiennym i oddanym szkole pracownikom. Na uroczystości obecni byli p. Irena Boruch, wieloletnia, znana niemal wszystkim uczniom pracowniczka szkoły oraz p. Stanisław Matuszczak, ulubiony uczeń pierwszego dyrektora liceum Mariana Turwida, absolwent liceum, później absolwent ASP w Warszawie, nauczyciel projektowania i dyrektor szkoły. Dyrektor Matuszczak w dalszym ciągu pracuje w liceum jako nauczyciel. W swym wystąpieniu dyrektor Szymańska serdecznie podziękowała dostojnym gościom za przybycie, a uczniowie wręczyli im kwiaty. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wiązanki pod tablicą upamiętniająca nauczycieli poległych w czasie drugiej wojny światowej, a także pod tablicą znajdującą się na półpiętrze poświęconą pierwszemu dyrektorowi i zarazem nauczycielowi malarstwa w liceum – Marianowi Turidowi. Następnie przedstawiony został pokaz multimedialny, przygotowany przez nauczycieli Grzegorza Kalinowskiego oraz Łukasza Wiese, dotyczący okresu od wiosny 1945 do 11 września 1946. W tym dniu 70 lat temu odbyło się pierwsze posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Począwszy od dziś Samorząd Uczniowski będzie prezentował najważniejsze wydarzenia minionego siedemdziesięciolecia. Kolejne informacje w porządku chronologicznym będą umieszczane na stronie internetowej szkoły, w taki sposób, by ostatecznie uformować zapis dziejów Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego. Wykład inauguracyjny na temat obrazu Claude Moneta Plaża w Pourville (jedynego obrazu tego artysty w Polsce) wygłosił Wojciech Kieler. Był to już czternasty w historii szkoły  wykład profesora Kielera, wybitnego pedagoga, nauczyciela historii sztuki, który może poszczycić się trzydziestoma finalistami i sześcioma laureatami z bydgoskiego liceum plastycznego. Profesorowi w podzięce wręczono kwiaty. Po uroczystości na dziedzińcu szkoły uczniowie i nauczyciele pozowali do pamiątkowej fotografii. Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli  wiązankę kwiatów na grobie współzałożyciela i pierwszego dyrektora liceum Mariana Turwida.

Grzegorz Kalinowski, fot. Róża Zalewska

_1_2_3_4_6_7589101-wrzesnia-all1-wrzesnia-al2l