Spis podręcznikówi 2016/2017

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami uczniowie kl. I i II gimnazjum otrzymają  podręczniki i ćwiczenia zakupione z dotacji MEN.