Spotkanie z nauczycielami akademickimi /UTP Architektura wnętrz

W ramach doradztwa zawodowego 26.11.2019 odbyło się spotkanie uczniów klas IV LP z wykładowcami Architektury Wnętrz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy prof. Aleksandrą Simińską, Agnieszką Walther (asystent w jednostce Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska), dr. Piotrem Tołoczko (adiunkt) i mgr. Arielem Śliwińskim (asystent). Na spotkaniu przedstawiono zdjęcia i prace dotyczące Wydziału a komentarz wykładowców uzupełnił zaprezentowany materiał. Być może prezentacja ta pomoże uczniom klas czwartych wybrać kierunek studiów jakim jest Architektura Wnętrz.

Aleksandra Bojarska

a binlineinline1inline274430302_426531178028792_209441224036188160_o77104930_426531101362133_5993101973614755840_o