Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas i nauczycielami 27 września od godziny 16:30.

Spotkanie uczniów klas maturalnych wraz z rodzicami w sprawie procedur maturalnych i dyplomowych w auli ZSP 27 września od godziny 17:00.