Stypendia Ministra Kultury dla naszych uczennic

Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymały nasze uczennice: Ewelina Galla, Daria Niewczas, Ida Piotrowska i Agnieszka Szumińska. Serdecznie Gratulujemy!

fot. Alicja Piotrowska

stypendia-2015_3