Sukces w Warszawie

Wyniki XVIII edycji konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.
W dniu 16 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Jury konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęło 155 plakatów, w tym: 87 w kategorii uczniowskiej zamkniętej, 5 w kategorii uczniowskiej otwartej, 11 w kategorii studenckiej, 28 w kategorii otwartej i 24 w kategorii zamkniętej.
Jury obradowało w składzie:

  • Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP,
  • dr Marek Knap, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
  • Maria Kurpik, Muzeum Narodowe w Warszawie,
  • prof. Marian Oslislo, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
  • prof. Eugeniusz Skorwider, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Członkowie Jury dokonali oceny zgłoszonych prac konkursowych i podjęli decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień ufundowanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU
I nagroda
Hanna Włodarczyk
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
kod pracy: 2138IP
2 równorzędne II nagrody
Aleksandra Andrijewska
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
kod pracy: OLA420
Jolanta Buczkowska
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
kod pracy: 213769
III nagroda
Iga Kujawa

Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
kod pracy: 126005
wyróżnienie
Aleksandra Miedzińska

Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
kod pracy: 0208AM

Wielkie gratulacje dla moich uczennic!
Aleksandra Bojarska