Szanowni Maturzyści!

Przypominamy, że 11 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone wyniki egzaminów maturalnych.

  • Najszybciej będziecie mogli je sprawdzić drogą internetową na stronie www.oke.gda.pl w zakładce Serwis OKE → dla uczniów, wpisując identyfikator – swój PESEL oraz hasło, które zostało przekazane Wam przez ZSP w czerwcu.

Jeśli ktoś zgubił niezbędne do logowania kody, prosimy o kontakt z sekretariatem ZSP.

  • Zaświadczenie o wynikach przekazane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku będzie można odbierać osobiście w sekretariacie ZSP od 11 sierpnia w godzinach od 10.00 do 13.00.

Uwaga! Przed wejściem na teren Szkoły należy zdezynfekować dłonie i zakryć nos oraz usta. W sekretariacie mogą przebywać tylko dwie osoby – należy więc poczekać na swoją kolej na korytarzu. Prosimy o zachowanie dwumetrowego dystansu w czasie oczekiwania na odbiór zaświadczeń.

  • Warunkiem zdania egzaminu maturalnego jest osiągnięcie minimum 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym, tj. j. polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym nie mają wpływu na uznanie matury jako zdanej.
  • Jeśli ktoś nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu obowiązkowego, ma prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego, który będzie przeprowadzony 8 września 2020r.
  • UWAGA! Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego należy złożyć do 14 sierpnia 2020r. w sekretariacie ZSP pisemne oświadczenie o zamiarze zdawania tego typu egzaminu na odpowiednim druku przygotowanym przez OKE: Załącznik 7_1905 do pobrania na stronie ZSP w zakładce MATURZYŚCI lub na stronie OKE: https://www.oke.gda.pl/index.php?page=zalaczniki

Trzymamy kciuki, byście osiągnęli satysfakcjonujące wyniki!