Szanowni Rodzice

W tym roku szkolnym 2019/2020 proponujemy ubezpieczenie uczniów od nieszczęśliwych wypadków (NNW) wybrane z oferty przedstawionej przez towarzystwo ubezpieczeniowe AVIVA. Na pierwszym zebraniu rodziców zostaną przedstawione do wyboru różne warianty ubezpieczenia. Uczniowie będą objęci ubezpieczeniem od dnia 01.09.2019.

Rodzice indywidualnie mogą wybrać inne towarzystwo ubezpieczeniowe.

Hanna Medoń w porozumieniu z Przewodniczącą Rady Rodziców – Małgorzatą Piątek