U przyjaciół na Słowacji

Od 12 do 19 czerwca 2016 roku grupa 10 uczniów pod opieką Ewy Gordon i Franciszka Otto uczestniczy w międzynarodowej wymianie młodzieży z Uherskiego Hradiste w Czechach, Trenczyna na Słowacji oraz bydgoskiego Plastyka. Tym razem projekt realizowany jest w Trenczynie pod hasłem „NasTROJE”. Młodzież z zaprzyjaźnionych szkół tworzy sekwencje filmowe w malowniczym krajobrazie słowackich Moraw. Prace dotyczą działań w plenerze, których główną myślą przewodnią jest szeroko rozumiany land art. Oprócz zadania filmowego młodzież szkicuje oraz projektuje herby swoich zespołów. Projekt realizowany jest ze środków unijnych programu Erasmus + i pod patronatem Konsula Honorowego Słowacji w Bydgoszczy Wiesława Olszewskiego.

Fot. Franciszek Otto

P6136114 P6136115 P6136116 P6136117 P6136119 P6136205 P6136220 P6136261 P6146274 P6146340 P6146373 P6146374 P6146387 P6146390 P6146391 P6146392 P6146436 P6166485 P6166488 P6166577