Uczniowie po gimnazjum i szkole podstawowej niezakwalifikowani na rok szkolny 2019/2020

gim-nie

gim-nie2

sp-nie