Uwaga uczniowie przyjęci do klasy I LP

Spotkanie dla uczniów przyjętych do klas pierwszych Liceum Plastycznego w
Bydgoszczy oraz ich rodziców odbędzie się dnia 23 czerwca 2018 roku o
godz. 11.00.

Proszę o dostarczenie oryginałów dokumentów:
a) zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego
b) świadectwo ukończenia gimnazjum