V Międzynarodowe Triennale Grafiki

5th International Print Triennial

V Międzynarodowe Triennale Grafiki im. Leona Wyczółkowskiego „Pomiędzy nami” to konkurs graficzny skierowany do uczniów liceów plastycznych a także do młodzieży pozostałych szkół średnich i starszych klas szkół podstawowych, uczestników zajęć plastycznych domów kultury realizujących swoje talenty plastyczne w technikach graficznych.

The 5th International Print Triennial „Between Us” is a graphic competition addressed to students of art secondary schools as well as young people from other secondary schools and senior primary school classes, participants of art classes in community centers realizing their artistic talents in graphic techniques.