V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pejzaże Miast – Bramy”

Konkurs ma formę biennale pod hasłem „Pejzaże miast – Bramy”. Obejmuje tematy określające elementy przestrzeni miejskiej.Celem konkursu jest plastyczna aktywizacja młodzieży szkół plastycznych przez zwrócenie uwagi na metaforę jaką stanowi miasto z całym bogactwem odniesień do własnych doświadczeń, obserwacji, przeżyć i emocji w tej edycji skupionych głównie wokół tematu BRAMY.Szczegóły/regulamin http://www.plastyczniak.opole.pl/strony/pejzaze-miast-bramy/

Termin wysyłania prac: do 19 października 2020