Wariacje na temat twórczości grupy artystycznej „WPROST”

Celem konkursu jest poznanie życia i twórczości grupy artystycznej „Wprost” powstałej w marcu 1966 roku utworzonej przez piątkę krakowskich malarzy: Barbarę Skąpską, Macieja Bieniasza, Zbyluta Grzywacza, Leszka Sobockiego i Jacka Waltosia. – świadome poszukiwanie twórczych rozwiązań w obrębie wszystkich dyscyplin i konfrontacja umiejętności warsztatowych uczniów ze zdolnością pracy koncepcyjnej – wejście w kreatywny dialog z artystami o ukształtowanej postawie i bogatym dorobku, będącym jednym z głównych nurtów sztuki polskiej XX wieku.

Szczegóły