Warsztaty multimedialne w Katowicach

W październiku Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach ogłosił konkurs na 1-minutowy film wykonany w dowolnej technice animacji lub 1-minutową formę filmową będącą interpretacją hasła „Ożywi nieożywione”. Na zajęciach z informatyki w klasach I LP i IV POSSP pod kierunkiem mgr Jolanty Bagniewskiej zostały wykonane realizacje konkursowe. Do finału konkursu zakwalifikowali się: Katarzyna Słowińska, Michalina Konop, Zuzanna Olszewska, Marta Maron. W nagrodę uczniowie pod opieką Jolanty Bagniewskiej uczestniczyli w warsztatach artystycznych „Multimedia w sztuce”, organizowanych przez Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach, w dniach 14-16 listopada. Poświęcone były animacji 2D, 3D i edycji wideo. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty, dotyczące oprogramowania: „DaVinci”, poprowadzone przez Sławomira Salmonowicza. W drugim dniu odbyły się wykład nt. technik animacji i warsztaty z animacji lalkowej. Spotkanie to poprowadzili Justyna Pazdan i Artur Hanaj, studenci wydziału animacji – Łódzka Szkoła Filmowa . Następnie ostatniego dnia odbył się wykład reżysera Ireneusza Kaznochy „Rodzaje narracji w filmie animowanym i aktorskim… czyli jak sprawnie opowiedzieć widzom swoją filmową historie”. Na koniec panel dyskusyjny „Mocne i słabe strony przesłanych etiud filmowych”. Wieczorami zwiedzaliśmy Katowice i Muzeum Śląskie.
fot. Jolanta Bagniewska