Warsztaty serigrafii

Warsztaty serigrafii w Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy jako wydarzenia towarzyszące ekspozycji „Wielość w jedności. Offset, serigrafia, techniki cyfrowe i działania intermedialne w grafice polskiej” w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Wystawy włączonej w program Międzynarodowego Triennale w Krakowie.

Warsztaty serigrafii odbyły się w szkolnej pracowni graficznej 25 października i 29 listopada br. Dotyczyły metod druku sitowego. Zaczęły się wprowadzeniem na temat technologii oraz zastosowania druku, później nastąpiła krótka prezentacja prac z ich omówieniem. Następnie uczestnicy warsztatów prześledzili cały proces powstania grafiki od projektu po druk. Na koniec zajęć każda z przybyłych osób miała możliwość praktycznego sprawdzenia nabytej wiedzy poprzez realizację własnej odbitki graficznej i zabrania jej na pamiątkę :)
Ewa Gordon

fot. Katarzyna Boruta

Fot Fot1 Fot2