WAŻNY KOMUNIKAT

Zgodnie z komunikatem CEA z dnia 17 października (dostępnym pod linkiem: https://cea-art.pl/covid-19-ograniczenie-funkcjonowania-niektorych-szkol-artystycznych/), zajęcia z przedmiotów zawodowych będą odbywać się stacjonarnie natomiast zdalnie przedmioty ogólnokształcące. Mając na uwadze umożliwienie przyjazdu młodzieży do internatu oraz konieczność dużych modyfikacji planu lekcji organizacja zajęć w poniedziałek 19 października 2020 roku odbędzie się według zasad przedstawionych młodzieży w piątek. Trwają działania nad reorganizacją pracy zgodną z nowym Rozporządzeniem. Proszę oczekiwać dalszych szczegółowych informacji przekazywanych Państwu poprzez pocztę Librus.

Joanna Wiśniewska-Kośmider
Dyrektor ZSP