Wybieramy Prezydenta

Wyniki sondażu wyborczego przeprowadzonego na początku maja 2020 r. w ramach lekcji historia i społeczeństwo.