Wyniki wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego ZSP

26 października 2016 roku odbyły się wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego i zarazem Rzecznika Praw Ucznia. Najwięcej głosów uzyskała Agnieszka Elwertowska.